Σήμανση με κυπριακή σημαία στα κυπριακά προϊόντα στα πρότυπα της Ελλάδας

Από τον Ιανουάριο του 2019 ο Υπουργός Γεωργίας δεσμεύτηκε για κατάθεση νομοσχεδίου το οποίο θα αφορά την τοποθέτηση σήματος της κυπριακής σημαίας στα εγχώρια προϊόντα τα οποία παρασκευάζονται στην Κύπρο από κυπριακές πρώτες ύλες. Πρόκειται για πρακτική η οποία ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία στην Ελλάδα. Νομοσχέδιο όμως που ακόμη δεν έχει κατατεθεί.

Τι ισχύει στην Ελλάδα

Το Νομικό Συμβουλίου της Ελληνικής Δημοκρατίας με ομόφωνη απόφαση του στις 25 Φεβρουαρίου 2020 απάντησε σε ερώτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης αναφορικά με το εάν είναι επιτρεπτή η απεικόνιση της ελληνικής σημαίας στις συσκευασίες εμπορικών προϊόντων-τροφίμων.

Σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του σώματος η χρήση της ελληνικής σημαίας, ως ένδειξη γεωγραφικού προσδιορισμού, δηλαδή τόπου προέλευσης ή χώρας καταγωγής ενός τροφίμου ή πρωταρχικού συστατικού του στις συσκευασίες τροφίμων είναι νόμιμη.

Μεταξύ άλλων στη γνωμοδότηση αναφέρεται πως η χρήση της ελληνικής σημαίας επί συσκευασίας εμπορικών προϊόντων που αποτελούν τρόφιμα αποκλείεται μόνο όταν γίνεται για διαφημιστικό σκοπό ή ως εμπορικό σήμα.

Επιτρέπεται όμως στην περίπτωση που αποτελεί ένδειξη ή δήλωση γεωγραφικού προσδιορισμού ή γεωγραφικής προέλευσης τροφίμου ή πρωταρχικού συστατικού του.

Η τοποθέτηση της κυπριακής σημαίας στα κυπριακά προϊόντα θα προσφέρει τρία μεγάλα πλεονεκτήματα για να στηριχθούν οι Κύπριοι παραγωγοί :

1) Η κυπριακή σήμανση στα αμιγώς κυπριακά προϊόντα θα δίνει σαφή ένδειξη στους Κύπριους καταναλωτές για τα ποια προϊόντα είναι κυπριακά και κατασκευάζονται από 100% κυπριακές πρώτες ύλες. Αυτό θα τους δίνει την επιλογή να τα επιλέξουν και να στηρίξουν τους Κύπριους παραγωγούς και τις κυπριακές επιχειρήσεις.

2) Η κυπριακή σήμανση στα προϊόντα θα τους δώσει προστιθέμενη αξία στις αγορές του εξωτερικού αφού οι καταναλωτές στο εξωτερικό θα γνωρίζουν ότι το προϊόν που θα αγοράσουν είναι πιστοποιημένο ότι κατασκευάζεται από κυπριακές πρώτες ύλες η ποιότητα των οποίων είναι υψηλή.

3) Θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός των προϊόντων που κατασκευάζονται απλά στην Κύπρο από τα προϊόντα που παρασκευάζονται στην Κύπρο από κυπριακές πρώτες ύλες. Αυτό θα δώσει κίνητρο για να χρησιμοποιούνται κυπριακές πρώτες ύλες στην κατασκευή κυπριακών προϊόντων και θα στηριχθούν με αυτό τον τρόπο οι Κύπριοι παραγωγοί.

Το επόμενο διάστημα θα είναι δύσκολο για όλους μας. Είναι σημαντικό να στηρίξουμε τους Κύπριους παραγωγούς και τις κυπριακές επιχειρήσεις. Η μείωση του τουρισμού θα μειώσει την κατανάλωση κυπριακών προϊόντων για αυτό θα πρέπει άμεσα να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί στρατηγική από το Υπουργείο Γεωργίας, το Υπουργείο Εμπορίου και το Υπουργείο Οικονομικών.

Μια μικρή αλλά όχι ασήμαντη πρωτοβουλία είναι και η συγκεκριμένη που αναλύσαμε. Για να μπορούν οι Κύπριοι καταναλωτές, και όχι μόνο, να ξεχωρίζουν και να μπορούν να στηρίξουν τα προϊόντα του τόπου μας.

Ενωμένοι, με Σοβαρότητα και Ανθρωπιά!
#ΘαΤαΚαταφέρουμε

Άδεια μητρότητας: Τι πρέπει να διδαχθούμε από την κρίση που ζούμε

Έχω πολλές φορές αναφερθεί στην ανάγκη επανασχεδιασμού των αδειών μητρότητας και πατρότητας αλλά και την υιοθέτηση και στην Κύπρο της γονικής άδειας. Το έκτακτο επίδομα για γονική άδεια που εφαρμόστηκε αποδεικνύει την ανάγκη για εφαρμογή και στην Κύπρο της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για γονική άδεια και στους δύο γονείς πληρωμένη από το κράτος.

Είχα αναλύσει τις σκέψεις μου σε παλαιότερο μου άρθρο εδώ :

https://tinyurl.com/y7v6ctmz

Σήμερα όσοι έχουν ενταχθεί σε κάποιο από τα σχέδια του Υπουργείου Εργασίας αναγκάζονται να ζήσουν με το 60% των εισοδημάτων τους. Ακόμα και σήμερα που είμαστε σε περιορισμό και τα έξοδα μας είναι περιορισμένα είναι δύσκολο για κάποιον που έχει ορίσει τις ανάγκες του βάση των εισοδημάτων του να ζήσει με αυτό το επίδομα.

Σκεφτείτε όμως τις μητέρες τους πρώτους μήνες μετά την εγκυμοσύνη.

Η Κύπρος είναι από τις ελάχιστες χώρες στην Ε.Ε. που κατά την διάρκεια της άδειας μητρότητας η μητέρα λαμβάνει το 72% του μισθού της και όχι το 100% όπως συμβαίνει στην πλειοψηφία των κρατών μελών.

Επιπλέον η μικρή χρονική περίοδος της άδειας μητρότητας αναγκάζει πολλές μητέρες να παρατείνουν την άδεια αυτή ,εξ ανάγκης, χωρίς να έχουν καθόλου απολαβές.

Για παράδειγμα αν μια μητέρα έλαβε 18 εβδομάδες άδεια μητρότητας και επιπλέον αποφάσισε εξ ανάγκης να μείνει στο σπίτι με το παιδί της ακόμη μερικές εβδομάδες το επίδομα που έλαβε συνολικά είναι κατά πολύ πιο μικρό από το 60% των απολαβών της.

Σκεφτείτε όμως τις αυξημένες και όχι τις μειωμένες ανάγκες που έχει μια οικογένεια στους πρώτους μήνες γέννησης του παιδιού της.

Όσο αφορά την ειδική γονική άδεια που δίδεται σήμερα θα πρέπει η περίοδος που θα παρέχεται να επεκταθεί όσο τα σχολεία θα είναι κλειστά.

Γνωρίζω πως η κρίση την οποία αντιμετωπίζουμε δημιουργεί την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση σοβαρότερων προβλημάτων που έχουν να κάνουν με την διασφάλιση της υγείας των πολιτών αλλά και την οικονομική βιωσιμότητα του Κράτους.

Αυτό που πρέπει να μας διδάξει αυτη η κρίση είναι ότι θα πρέπει με σοβαρότητα, όταν θα έχουμε σαν Κράτος την δυνατότητα, να επανασχεδιάσουμε την πολιτική μας που αφορά την άδεια μητρότητας, πατρότητας και γονική άδεια μέσα από ένα ευρύτερο σχεδιασμό που να στηρίζει πραγματικά τις οικογένειες.